Axess Liften

AXESS biedt liftonderhoud op maat op basis van twee contractvarianten: Het standaard contract, te weten: Uitvoeren van het preventieve liftonderhoud. Tussentijdse storingen en onderdelen worden apart berekend. Het uitgebreide contract, te weten: Uitvoeren van het preventieve liftonderhoud. Tussentijdse storingen worden niet berekend, mits deze tijdens kantooruren verholpen kunnen worden en behoudens oneigenlijk gebruik en vandalisme. Gebruikte onderdelen worden separaat berekend. AXESS liftonderhoud streeft naar continuïteit in werking en veiligheid van de liftinstallatie, daarbij uitgevoerd door de AXESS fabriek opgeleide liftmonteurs. Er is 24/7 bereikbaarheid, voorrang bij storingen en kostenbesparing door snelle en adequate analyse. Reserveonderdelen zijn optimaal beschikbaar.

Offertes liftonderhoud aanvragen